APIE ATLIEKŲ, KURIOMS TAIKOMAS GAMINTOJŲ ATSAKOMYBĖS PRINCIPAS, TVARKYMĄ

Informacija parengta vadovaujantis Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, 

kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos aprašu,

 patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. Dl-554

 

Netinkamas atliekų tvarkymas daro žalą visuomenės sveikatai ir aplinkai

Besikeičiančios vertybės visuomenėje skatina besaikį vartojimą, dėl to nuolat generuojami pertekliniai atliekų kiekiai, jų netinkamas tvarkymas teršia orą, žemę ir vandenį, bjauroja bei nepataisomai keičia gamtą, žmonių sveikatą. Todėl atliekų tvarkymas tampa viena aktualiausių ir prasmingiausių žmogaus veiklos rūšių.

Nerūšiuojamos ir netinkamai tvarkomos pakuočių atliekos jau po kelių dešimtmečių gali Lietuvą padaryti vienu dideliu sąvartynu. Neperdirbtos atliekos išlieka nesuirusios ilgą laiką: popierius – 2 metus, konservų dėžutės – 90 metų, plastiko pakuotės – 200 metų, stiklainiai, buteliai – 900 metų.

Svarbu atliekas rūšiuoti jų susidarymo vietoje, perdirbti ar kitaip panaudoti, saugant aplinką ir tausojant gamtos išteklius

Pakuočių atliekos yra alternatyvus žaliavų šaltinis, jas rūšiuojant ir perdirbant gaunama nauda pramonei, tausojami gamtiniai ištekliai. Todėl yra labai svarbu pakuočių atliekas išskirti iš bendro susidarančių atliekų srauto, jas rūšiuoti ir tinkamai jomis atsikratyti, taip užtikrinant, kad nebus teršiama aplinka, o jų antrinis panaudojimas padės išsaugoti daug įvairių gamtinių resursų.

Perdirbti tinkamų pakuočių atliekų svarbu nešalinti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis

LR teisės aktai reikalauja pakuočių ir gaminių atliekas tinkamai rūšiuoti ir nešalinti kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis, nes tik taip atsiranda galimybė kuo daugiau atliekų perdirbti, sumažinti aplinkos taršą.

Vartotojų ir atliekų turėtojų vaidmuo šiame procese yra svarbus,

nes tik tinkamai rūšiuojant gaminių bei pakuočių atliekas galima sulaukti teigiamų rezultatų, mažinant aplinkos taršą pakuotės bei gaminių atliekomis.

Pakuočių atliekų grąžinimo, surinkimo ir perdirbimo sistemos ir galimybės jomis naudotis

Atsikratyti prekių pakuočių atliekų galima metant surūšiuotas pakuotes į viešose vietose pastatytus specialius atliekų konteinerius (geltonas konteineris skirtas plastikui ir metalui, žalias – stiklui, mėlynas – popieriui), priduodant atliekų supirkimo punktuose, pakartotinio naudojimo pakuotes, už kurias nustatytas piniginis užstatas, priduodant parduotuvėse.

Pakuočių ženklų reikšmės

Kad vartotojams būtų lengviau rūšiuoti, dauguma gamintojų medžiagas, iš kurių pagaminta pakuotė, žymi sutartiniais ženklais. Trikampis, sudarytas iš trijų rodyklių, besisukančių pagal laikrodžio rodyklių judėjimo kryptį, žymi, kad paženklinta pakuotė gali būti perdirbta.

Trikampio viduryje paprastai yra vienas ar du skaičiai, kurie nurodo medžiagos tipą (1–19 reiškia plastiką, 20–39 – popierių ir kartoną, 40–49 – metalą, 50–59 – medieną, 60–69 – audinius ir tekstilę, 70–79 – stiklą).